NUMBRIKAARDID

15.80

NUMBRIKAARDID
Õpime numbreid ja arvutamist!

Numbrikaartidel on number ja illustreeriv pilt, millel on vastav arv linde , loomi või liblikaid.

Tehtekaartidel on erineva raskusastmega liitmis- ja lahutamistehted. Paaris ja paaritud numbrid ning liitmis- ja lahutamisteheted on eri värvi. Lapsed saavad tehte vastuseks otsida sobiva numbrikaardi ja kontrollida vastuse õigsust kaardi teiselt küljelt.

Eelkooliealistele lastele ja algklassiõpilastele sobiv abivahend numbrite ja arvutamise õppimiseks.

Karbis on 24 kaarti, millest 12 on numbrikaardid ja 12 on tehtekaardid.